top of page

Program POVÍDEJ

V programu POVÍDEJ se propojují dva světy. Svět seniorů ze seniorských zařízení a svět dětí z mateřských či základních škol po celé ČR. Podporujeme jejich pravidelné setkávání a pomáháme tím utvářet prostor pro vzájemnou komunikaci těchto rozdílných generací, aktivní sdílení času, energie, zkušeností a vědomostí.

V programu POVÍDEJ dochází konkrétní skupiny dětí ze škol, školek za babičkami, dědečky do blízkého seniorského zařízení. Snahou je, aby seniorské zařízení navštěvovaly stejné děti. Účelem je navázání užších vazeb a snazší možnosti  vzniku případných nových přátelství. Setkání probíhají převážně jednou za 3 až 4 týdny, většinou 45-60 minut nebo dle dohody. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků. Naši koordinátoři setkání připravují a vždy se ho aktivně účastní. Obsahy těchto setkání jsou plánovány s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem dětí i seniorů a jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám a možnostem. Náš program je nastaven tak, aby navazoval na činnosti v seniorských zařízeních a odpovídal vzdělávacímu plánu předškolních a školních zařízení.

OBĚ SKUPINY OD SEBE DĚLÍ AŽ TŘI GENERACE

Děti nahlíží na svět vzdálený někdy i 90 let. Učí se tak úctě ke stáří, mají možnost se něco dozvědět o světě okolo nás z pohledu seniorů, poznat život v těchto zařízeních, vyslechnout zkušenosti, názory na různé věci. Společnost často vnímá staré lidi s despektem, proto je naší snahou pomáhat dětem, které se třeba v rodině nepotkávají s nejstarší generací, nahlížet na stáří jinýma očima.

Pravidelná setkávání generací na druhé straně i aktivuje každodenní život seniorů. Dochází zde k přenosu radosti, energie, inspiraci prožít něco nového a chuti předat dětem své zkušenosti. Vzájemně se učí úctě, ohleduplnosti a mezigeneračnímu přátelství.

Zařízení, která s naší organizací Mezi námi dlouhodobě aktivně spolupracují, oceňujeme naší značkou Mezigeneračně.

Do programu POVÍDEJ jsou zapojena školská a seniorská zařízení z celé České republiky, jejich přehled naleznete zde.

Chcete-li se i Vy zapojit do tohoto programu, neváhejte nás kontaktovat.

Značka

MEZIGENERAČNĚ

Značka MEZIGENRAČNĚ

V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které umí rozdávat úsměvy, energii, bezprostřednost, radost ze života. A je na nás, aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené světy propojovat. Bohužel, ne vždy je to možné přirozeně, protože vlastní prarodiče mnohdy už buď nejsou, nebo bydlí daleko. Proto je potřeba trošku pomoci. Například se tak děje v našich partnerských školkách a domovech pro seniory.


Udělení Značky MEZIGENERAČNĚ školským a seniorským zařízením zapojeným do programu Povídej:

  • oceňuje dosavadní práci a vynaloženou energii v mezigenerační oblasti

  • znamená, že jsou součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací

  • ukazuje, že obě zařízení umožňují svým zaměstnancům podílet se na netradičních aktivitách, které je obohacují a inspirují

  • je důkazem, že právě zde to mezigeneračně žije!

  • znamená prestiž a výjimečnost

 

Pro získání Oprávnění k užívání značky musí školské nebo seniorské zařízení splňovat následující podmínky:

  • být zapojen do programu Povídej, a to realizací nejméně 7 mezigeneračních setkání pravidelně v průběhu posledních 12 měsíců

  • spolupracovat s koordinátorem „Mezi námi“ při plánování, realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit

  • ve spolupráci s koordinátorem informovat o partnerství s „Mezi námi“ a o mezigeneračních aktivitách na svých obvyklých komunikačních sítích (např. webových stránkách či vhodných místech v budovách zařízení, např. na nástěnce)

  • aktivně a samostatně se podílet na organizaci mezigeneračních setkání a přípravě aktivit

Podrobné informace naleznete ve Statutu značky Mezigeneračně. Žádost o propůjčení značky Mezigeneračně ke stažení zde.

Blahopřejeme! Značku Mezigeneračně již získala tato zařízení.

bottom of page