top of page

Program ONLINE

Díky programu ONLINE jdeme s dobou. Tento nový program vznikl v reakci na pandemická opatření, kdy došlo k sociální izolaci seniorů a omezení mezigeneračních setkání. Pomáháme především seniorům, aby i nadále mohli být v pravidelném kontaktu se svou rodinou, přáteli a společností obecně a mohli tak být součástí komunitního života. Díky tomuto programu můžeme rovněž realizovat mezigenerační aktivity za všech okolností i v době, kdy to ze zdravotních či společenských důvodů není jinak možné.

Program je určen zejména pro seniory žijících ve své vlastní v domácnosti či v seniorském zařízení, kteří se chtějí stát novými členy Mezi námi. Podporujeme tak prevenci proti pocitu sociálního vyloučení, osamocení a izolace od okolního světa. Díky spolupráci s Mezi námi získává jedinec i prostor pro navazování nových kontaktů a možnost zapojit se do volnočasových aktivit.

Programem ONLINE podporujeme ale i kontinuitu setkávání již spolupracujících jedinců či skupin, zapojených do programů PŘEČTI či POVÍDEJ, kterým není umožněno se po určitou dobu fyzicky setkávat. Pro všechny zapojené strany, včetně personálu školských a seniorských zařízení, může být spolupráce v programu ONLINE motivačním a povzbuzujícím prvkem nejen v pracovní, ale i osobní rovině.

Do programu ONLINE řadíme i nástroje vzdělávání, které přímo souvisí podporou informačních a komunikačních technologií (ICT) nebo jsou alternativou nástrojů programu Mezi námi VZDĚLÁVÁNÍ.

Využíváme elektronickou komunikaci a další ICT k setkávání seniorů s okolním světem. Můžete se těšit na videopohádky, online setkání, videopozdravy od dětí a seniorů, online semináře a vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a kybernetické bezpečnosti. Někteří z vás si již mohli na vlastní smysly vyzkoušet cestování prostřednictvím virtuální reality. A připravujeme pro vás spousty dalších zajímavých projektů.

Náš leták Online najdete zde. A detailní metodiku programu Online zde.

bottom of page