Projekty

Projekt OPPPR

Projekt „Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací“

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem projektu „Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhá na území hl. m. Prahy od 1.1.2019 do 31.12.2020.

Projekt je zaměřen na zmírnění sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především ve školkách a na 1. stupni ZŠ. Nabízí aktivní skupinové setkávání, tvořivé dílny a čtení pohádek a praktickou pomoc seniorů ve školkách. Projekt navazuje na úspěšně zavedené programy v minulých letech. Vizí je síť samostatných mezigeneračních komunit, na jejichž chodu se aktivně podílejí i senioři.

Reg. č. projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000671

Projekt OPPPR

Projekt „Mezigenerační programy pro seniory“

Mezi námi, o.p.s. úspěšně realizovala  od 1.2.2017 do 31.12.2018 projekt „Mezigenerační programy pro seniory“, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhala na území Prahy. Projekt byl zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů, jeho cílem bylo dosáhnout kvalitnějšího života seniorů a jejich zapojení do místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit. V rámci projektu proběhly aktivity jako setkávání seniorů s dětmi, společné čtení pohádek ve školkách a školách, tvořivé dílny, a další formy mezigenerační spolupráce. 

Projekt MPSV

Projekt "Regionální mezigenerační programy - sociální začleňování seniorů"

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2020. Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do regionů České republiky.

V roce 2020 aktivně realizujeme projekt Regionální mezigenerační programy - sociální začleňování seniorů. Cílem je zapojení seniorů do života místní komunity a zmírnění jejich pocitu izolace od společnosti. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání seniorů žijících v seniorských zařízeních a dětí z MŠ/ZŠ, tvořivé dílny, pomoc seniorů ve školkách a čtení pohádek dětem. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování značky Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

Projekt Erasmus+

Projekt „Innovative education in the field of Intergenerational cooperation support“

Mezi námi, o.p.s. je koordinátorem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Realizace probíhá ve spolupráci se zahraničními partnery z Francie, Německa, Polska a Slovinska, a to v období od 1.10.2017 do 30.9.2019.Cílem projektu je vytvoření programu pro vzdělávání profesionálů působících v oblasti organizace a podpory mezigenerační spolupráce a aktivit, které jsou na podporu této spolupráce zaměřeny. V rámci evropské spolupráce tak vznikl nejen ucelený vzdělávací program pro ty, kteří se chtějí věnovat mezigeneračním aktivitám, ale i webový registr aktivit, který je dostupný v 6 evropských jazycích a je inspirací k náplni mezigeneračních setkání. Vice na: www.intergenerational.eu.

Projekt Erasmus+

Projekt “Role and Opportunities of the Cultural Heritage in Intergenerational Learning”

Mezi námi, o.p.s. je partnerem evropského projektu v rámci programu Erasmus+. Realizace probíhá ve spolupráci se zahraničními partnery z Lotyšska, Rakouska, Francie a Polska v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je přenos jedinečného a rozmanitého kulturního dědictví napříč státy i generacemi a podpora  sociálního začleňování a motivace seniorů prostřednictvím inovativních vzdělávacích přístupů na mezinárodní úrovni. Více informací zde.

Aktivizace seniorů v regionech - Mezigenerační setkávání

Projekt MPSV

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2019.  Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do  regionů České republiky.

V roce 2019 se jedná o projekt Aktivizace seniorů v regionech - Mezigenerační setkávání.

Cílem je zapojení seniorů do života místní komunity především ve školkách a na 1.stupni základních škol. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání, tvořivé dílny a čtení pohádek. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování značky Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

 

V roce 2018 - “Podpora mezigeneračních programů pro seniory v regionech” - projekt byl zaměřen na rozšíření a podporu zejména programu Povídej v mimopražských regionech.

Dobrovolnictví seniorů v mezigeneračních programech

Projekt MV

Mezi námi, o.p.s. se podílí i na rozvoji dobrovolnictví. V rámci dotačního programu Ministerstva vnitra “Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2020“ se zaměřujeme na zvyšování podílu dobrovolníků v mezigeneračních aktivitách. Projekt “Dobrovolnictví seniorů v mezigeneračních programech” je zaměřen na rozvoj, rozšíření a podporu dobrovolníků zapojených do našich programů.

Projekt navazuje na úspěšně projekty realizované v letech 2018, 2019.

...DĚKUJEME, že jste s námi! MEZI NÁMI.

Podpořte nás také!

Sídlo:

Mezi námi, o.p.s.

Nad Želivkou 903

164 00 Praha 6

Kancelář:

Mezi námi, o.p.s.

Pujmanové 1219/8

140 00 Praha 4

Email: info@mezi-nami.cz

Mobil: +420 604 356 300

IČ: 02267217

© 2020 Mezi námi, o.p.s. Nezisková organizace.

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Martin.