top of page

Projekty

Projekt MPSV

Projekt "Mezigenerační programy – aktivizace seniorů v regionech"

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2023. Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do regionů po celé České republice.


V roce 2023 aktivně realizujeme projekt Mezigenerační programy - aktivizace seniorů v regionech. Tento projekt se zaměřuje na prevenci a zmírnění sociálního vyloučení seniorů, kteří žijí jak v přirozeném prostředí, tak v seniorských zařízeních. Jeho cílem je zapojení seniorů do aktivit s dětmi a do života v místních komunitách. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání seniorů s dětmi z mateřských a základních škol, tvořivé dílny seniorů s dětmi, čtení pohádek dětem a další dobrovolnické aktivity, semináře a on-line aktivity. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování ocenění Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

MPSV ctverec jpg.jpg

Dobrovolnictví seniorů v mezigeneračních programech

Projekt MV

Mezi námi, o.p.s. se podílí i na rozvoji dobrovolnictví. V rámci dotačního programu Ministerstva vnitra “Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2023“ se zaměřujeme na zvyšování podílu dobrovolníků v mezigeneračních aktivitách. Projekt “Dobrovolnictví seniorů v mezigeneračních programech” je zaměřen na rozvoj, rozšíření a podporu dobrovolníků zapojených do našich programů.

Projekt navazuje na úspěšně projekty realizované v letech 2018 - 2022.

MVCR jpg.png

Projekty MHMP

​Za podpory Magistrátu Hlavního města Prahy realizuje Mezi námi, o.p.s. v letech 2023 a 2024 projekty:

Komunitní centrum Mezi námi a rodinné aktivity v Praze

Projekt podporuje stabilní mezigenerační vztahy v rodině, prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit pořádaných v komunitním mezigeneračním centru Mezi námi na Praze 4 a na lokálních akcích pořádaných v jednotlivých městských částech. 

Komunitní centrum Mezi námi se primárně zaměřuje na podporu mezigeneračních vztahů v rodině. Cílem je zapojení všech členů rodiny do společných aktivit, které povedou ke zlepšení komunikace, zmírnění mezigenerační propasti a podpoře dobrovolnictví. Projekt zahrnuje tvořivé mezigenerační dílny a workshopy. Dále bude komunitní centrum organizovat přednášky a semináře, zaměřené na oblasti mezigenerační komunikace, rodinných vztahů,  IT, mediální a finanční gramotnosti dětí i dospělých apod. 

Mezigenerační aktivity s Mezi námi

Projekt podporuje mezigenerační soudržnost díky setkávání dětí, seniorů a jejich rodin ve školských a seniorských zařízeních na území hl.m. Prahy a dobrovolnických aktivit  seniorů v místních komunitách.  

Projekt se zaměřuje na budování mezigenerační soudržnosti a vztahů v rodinách i celých komunitách. Cílem je zapojení pražských seniorských a školských zařízení do společné spolupráce. Ta povede ke zlepšení komunikace, zmírnění mezigenerační propasti a budování vzájemných vztahů. Projekt zahrnuje pravidelná setkávání seniorů, dětí a jejich rodin v seniorských zařízeních. Dále projekt zapojuje seniory dobrovolníky v rámci pohádkového čtení v MŠ/ZŠ a městských knihovnách. Tyto aktivity vrací seniory do aktivního života, dopřávají jim pocit užitečnosti a možnost předávat svá moudra dalším generacím. Děti učí respektu ke stáří, jak nabídnout pomoc i co je dobrovolnictví. 

Komunitní centrum Mezi námi se primárně zaměřuje na podporu mezigeneračních vztahů v rodině. Cílem je zapojení všech členů rodiny do společných aktivit, které povedou ke zlepšení komunikace, zmírnění mezigenerační propasti a podpoře dobrovolnictví. Projekt zahrnuje tvořivé mezigenerační dílny a workshopy. Dále bude komunitní centrum organizovat přednášky a semináře, zaměřené na oblasti mezigenerační komunikace, rodinných vztahů,  IT, mediální a finanční gramotnosti dětí i dospělých apod. 

Praha-magistrat.png

Projekt PPF

Komunitní život napříč generacemi

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Nadaci PPF projekt Komunitní život napříč generacemi. Hlavní cíl projektu, který se zaměřuje na rozvoj počtu zapojených seniorských a školských zařízení do mezigeneračních komunitních aktivit díky regionálnímu rozšíření do dalších krajů České republiky. 

 

Přínosem tohoto projektu je zajištění mezigeneračních programů v dalších krajích ČR, zapojení nových mezigeneračních skupin a zapojení dalších 100 domovů pro seniory, mateřských a základních škol do společných aktivit. Partnerství s Nadací PPF pomáhá vytvářet prostor pro společné zážitky seniorů a dětí. Věnované prostředky pomohou k celkovému rozvoji mezigeneračních aktivit v České republice, k zajištění koordinátorů v jednotlivých krajích a zlepšení mezigenerační komunikace mezi všemi generacemi. 

1619090351623.jpeg

Projekt Erasmus+

Projekt “More Art More Ecology" (MAME)

V rámci programu Erasmus+ je organizace Mezi námi, o.p.s. v období 1.3.2022 – 1.10.2023 zapojena do mezinárodního projektu pro vzdělávání dospělých More art more ecology (MAME), číslo projektu 2021-2-PL01-KA210-ADU-000048705.

Společně s kolegy z Lotyšska a Polska si navzájem předáváme znalosti a zkušenosti v oblasti kreativního tvoření s důrazem na ekologii a udržitelnost, které pak aplikujeme do praxe. Dalším smyslem projektu je také rozšíření obzorů, získání nových kontaktů, posílení jazykových dovedností anebo motivace k jejich rozšiřování. Číslo projektu 2021-2-PL01-KA210-ADU-000048705.

Logo Erasmus+ Co-founded flag left.jpg
Pic.png

Projekt ESF - OPPPR

Projekt "Komunitní život napříč generacemi - prostor pro aktivizaci seniorů"

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem projektu „Komunitní život napříč generacemi - prostor pro aktivizaci seniorů“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhá na území hl. m. Prahy od 1.1.2021 do 31.12.2022.
Projekt zmírňuje sociální izolaci seniorů žijících v seniorských zařízeních i samostatně jejich aktivním zapojením do života místních komunit. Cílí na společné zážitky seniorů a dětí v seniorských zařízeních, v mateřských a základních školách a na komunitních akcích. Nabízí aktivní skupinové setkávání, tvořivé dílny, čtení pohádek dětem a online programy pro seniory. Projekt navazuje na úspěšně zavedené programy v minulých letech. Vizí je síť samostatných mezigeneračních komunit, na jejichž chodu se aktivně podílejí i senioři.
Reg. č. projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001735

esf_prague.png

Projekt Erasmus+

Projekt “Role and Opportunities of the Cultural Heritage in Intergenerational Learning”

Mezi námi, o.p.s. je partnerem evropského projektu v rámci programu Erasmus+. Realizace probíhá ve spolupráci se zahraničními partnery z Lotyšska, Rakouska, Francie a Polska v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je přenos jedinečného a rozmanitého kulturního dědictví napříč státy i generacemi a podpora  sociálního začleňování a motivace seniorů prostřednictvím inovativních vzdělávacích přístupů na mezinárodní úrovni. Více informací zde.

Logo Erasmus+ Co-founded flag left.jpg
ROCHIL logo 2 (2).png

Projekt Erasmus+

Projekt „Innovative education in the field of Intergenerational cooperation support“

Mezi námi, o.p.s. je koordinátorem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Realizace probíhá ve spolupráci se zahraničními partnery z Francie, Německa, Polska a Slovinska, a to v období od 1.10.2017 do 30.9.2019.Cílem projektu je vytvoření programu pro vzdělávání profesionálů působících v oblasti organizace a podpory mezigenerační spolupráce a aktivit, které jsou na podporu této spolupráce zaměřeny. V rámci evropské spolupráce tak vznikl nejen ucelený vzdělávací program pro ty, kteří se chtějí věnovat mezigeneračním aktivitám, ale i webový registr aktivit, který je dostupný v 6 evropských jazycích a je inspirací k náplni mezigeneračních setkání. Vice na: www.intergenerational.eu.

Logo Erasmus+ Co-founded flag left.jpg
IEICS-1024x1024.png

Projekt OPPPR

Projekt "Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací"

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem projektu „Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhá na území hl. m. Prahy od 1.1.2019 do 31.12.2020.

Projekt je zaměřen na zmírnění sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především ve školkách a na 1. stupni ZŠ. Nabízí aktivní skupinové setkávání, tvořivé dílny a čtení pohádek a praktickou pomoc seniorů ve školkách. Projekt navazuje na úspěšně zavedené programy v minulých letech. Vizí je síť samostatných mezigeneračních komunit, na jejichž chodu se aktivně podílejí i senioři.

Reg. č. projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000671

esf_prague.png

Projekt MPSV

Projekt "Mezigenerační programy – nástroj inkluze seniorů do společnosti"

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2022. Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do regionů České
republiky.


V roce 2022 aktivně realizujeme projekt Mezigenerační aktivity – nástroj inkluze seniorů do společnosti. Tento projekt se primárně zaměřuje na prevenci a zmírnění sociálního vyloučení seniorů, kteří žijí jak v přirozeném prostředí, tak v seniorských zařízeních. Jeho cílem je zapojení seniorů do života místní komunity především v mateřských školkách a na 1.stupni základních škol. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání seniorů žijících v seniorských zařízeních a dětí z MŠ/ZŠ, tvořivé dílny seniorů s dětmi, čtení pohádek dětem a další dobrovolnické aktivity, semináře a on-line aktivity. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování značky Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech
spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

MPSV ctverec jpg.jpg

Projekt MPSV

Projekt "Mezigenerační aktivity - prevence sociálního vyloučení seniorů v regionech"

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2021. Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do regionů České republiky. 
V roce 2021 aktivně realizujeme projekt Mezigenerační aktivity - prevence sociálního vyloučení seniorů v regionech, zaměřený na prevenci sociálního vyloučení seniorů, na kvalitnější život seniorů a jejich zapojení do života místních komunit pomocí společných mezigeneračních aktivit především seniorů a dětí. Cílem je zapojení seniorů a zmírnění jejich pocitu izolace od společnosti. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání seniorů žijících v seniorských zařízeních a dětí z MŠ/ZŠ, tvořivé dílny seniorů s dětmi, čtení pohádek dětem a on-line programy pro seniory. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování ocenění Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

MPSV ctverec jpg.jpg

Projekt MPSV

Projekt "Regionální mezigenerační programy - sociální začleňování seniorů"

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2020. Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do regionů České republiky.

V roce 2020 aktivně realizujeme projekt Regionální mezigenerační programy - sociální začleňování seniorů. Cílem je zapojení seniorů do života místní komunity a zmírnění jejich pocitu izolace od společnosti. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání seniorů žijících v seniorských zařízeních a dětí z MŠ/ZŠ, tvořivé dílny, pomoc seniorů ve školkách a čtení pohádek dětem. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování značky Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

MPSV ctverec jpg.jpg

Aktivizace seniorů v regionech - Mezigenerační setkávání

Projekt MPSV

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2019.  Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do  regionů České republiky.

V roce 2019 se jedná o projekt Aktivizace seniorů v regionech - Mezigenerační setkávání.

Cílem je zapojení seniorů do života místní komunity především ve školkách a na 1.stupni základních škol. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání, tvořivé dílny a čtení pohádek. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování značky Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

 

V roce 2018 - “Podpora mezigeneračních programů pro seniory v regionech” - projekt byl zaměřen na rozšíření a podporu zejména programu Povídej v mimopražských regionech.

MPSV ctverec jpg.jpg
bottom of page