top of page

VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní vzdělávání považujeme za nedílnou součást osobního rozvoje každého z nás. Vzdělávat se s námi mohou jak senioři, tak osoby z pomáhajících či pedagogických profesí. V rámci evropské spolupráce nabízíme vzdělávací program pro mezigenerační kouče, pravidelně připravujeme konference věnované mezigeneračním aktivitám a sdílení dobré praxe, pořádáme semináře, přednášky a workshopy pro naše dobrovolníky i spolupracovníky.

Chcete vylepšit či zefektivnit mezigenerační setkávání ve vaší organizaci? Zajímá Vás, jak to dělají druzí? Nebo jste úplný nováček a nevíte, jak na to? Chcete rozvíjet své měkké dovednosti? Vyberte si z naší nabídky nebo nás kontaktujte na vanda@mezi-nami.cz.

ROZVOJOVÉ SEMINÁŘE


Semináře pro spolupracující seniory a dobrovolníky:

Rétorika ČTEME DĚTEM POUTAVĚ

Aby výsledkem našeho oblíbeného programu PŘEČTI byla oboustranná radost a spokojenost, zajišťujeme pohádkovým babičkám a dědečkům kurz správného a poutavého čtení dětem.

ROZVOJ V KAŽDÉM VĚKU

I senioři se chtějí zlepšovat ve svých dovednostech. Proto pro ně pravidelně pořádáme kurzy a workshopy zaměřující se na komunikaci, seberozvoj či různá psychologická témata. Reflektujeme především jejich potřeby a poptávku. Aktuální nabídku seminářů naleznete zde.

Semináře pro naše spolupracovníky:

Se všemi spolupracujícími zařízeními neustále pracujeme na tom, aby mezigenerační setkávání byla co nejpřínosnější. Pomáhají v tom naši zkušení koordinátoři, ale společně se setkáváme i při workshopech, školeních a konferencích, kde sdílíme myšlenky dobré praxe a inspirujeme se navzájem.

EVROPSKÝ PROJEKT ERASMUS+

IEICS - Inovativní vzdělávání v oblasti podpory mezigenerační spolupráce - pomáháme všem, kteří se chtějí zapojit do mezigeneračních aktivit, v rámci evropské spolupráce jsme připravili program pro mezigenerační kouče. Společně s námi se naučíte, jak mezigenerační setkání připravit, zorganizovat i vést tak, aby bylo přínosem pro všechny zúčastněné.

ROCHIL - spolupracujeme na projektu, jehož cílem je mezigenerační předávání kulturního bohatství v rámci zemí EU.

MAME - předáváme si s partnery zkušenosti v oblasti mezigeneračního kreativního tvoření s důrazem na ekologii a udržitelnost.

.

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT
PROBLEMATIKA MEZIGENERAČNÍHO SDÍLENÍ pro pedagogické pracovníky ZŠ, MŠ

Pro pedagogické pracovníky pořádáme vzdělávací program plný mezigenerační tématiky, který jsme sestavili na základě našich dlouholetých zkušeností zejména z programu Povídej. Pedagogové mohou absolvováním programu získat znalosti a dovedností potřebných k vytváření a podpoře mezigeneračního sdílení.


Dozví se, jak úspěšně připravit mezigenerační aktivity v prostřední školských zařízení (ZŠ, MŠ, ŠD) i ve spolupracujících seniorských zařízeních (DS, DPS, kluby apod.).

Osobní rozvoj KÁVIČKA S VANDOU

Projekt, který zdarma pomáhá našim dobrovolníkům a spolupracovníkům při tíživých životních situacích. Individuální terapeutické poradenství je realizováno vždy po předchozí dohodě a vše se řídí konkrétními potřebami zúčastněných. Individuální a profesionální přístup je naprostou samozřejmostí.

Kavicka s VANDOU
bottom of page