top of page

VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní vzdělávání považujeme za nedílnou součást osobního rozvoje každého z nás. Vzdělávat se s námi mohou jak senioři, tak osoby z pomáhajících či pedagogických profesí. V rámci evropské spolupráce nabízíme vzdělávací program pro mezigenerační kouče, pravidelně připravujeme konference věnované mezigeneračním aktivitám a sdílení dobré praxe, pořádáme semináře, přednášky a workshopy pro naše dobrovolníky i spolupracovníky.

Chcete vylepšit či zefektivnit mezigenerační setkávání ve vaší organizaci? Zajímá Vás, jak to dělají druzí? Nebo jste úplný nováček a nevíte, jak na to? Chcete rozvíjet své měkké dovednosti? Vyberte si z naší nabídky nebo nás kontaktujte na vanda@mezi-nami.cz.

ROZVOJOVÉ SEMINÁŘE


Semináře pro spolupracující seniory a dobrovolníky:

Rétorika ČTEME DĚTEM POUTAVĚ

Aby výsledkem našeho oblíbeného programu PŘEČTI byla oboustranná radost a spokojenost, zajišťujeme pohádkovým babičkám a dědečkům kurz správného a poutavého čtení dětem.

ROZVOJ V KAŽDÉM VĚKU

I senioři se chtějí zlepšovat ve svých dovednostech. Proto pro ně pravidelně pořádáme kurzy a workshopy zaměřující se na komunikaci, seberozvoj či různá psychologická témata. Reflektujeme především jejich potřeby a poptávku. Aktuální nabídku seminářů naleznete zde.

Semináře pro naše spolupracovníky:

Se všemi spolupracujícími zařízeními neustále pracujeme na tom, aby mezigenerační setkávání byla co nejpřínosnější. Pomáhají v tom naši zkušení koordinátoři, ale společně se setkáváme i při workshopech, školeních a konferencích, kde sdílíme myšlenky dobré praxe a inspirujeme se navzájem.

EVROPSKÝ PROJEKT ERASMUS+

Inovativní vzdělávání v oblasti podpory mezigenerační spolupráce - pomáháme všem, kteří se chtějí zapojit do mezigeneračních aktivit, v rámci evropské spolupráce jsme připravili program pro mezigenerační kouče. Společně s námi se naučíte, jak mezigenerační setkání připravit, zorganizovat i vést tak, aby bylo přínosem pro všechny zúčastněné.

ROCHIL - spolupracujeme na projektu, jehož cílem je mezigenerační předávání kulturního bohatství v rámci zemí EU.

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT
PROBLEMATIKA MEZIGENERAČNÍHO SDÍLENÍ pro pedagogické pracovníky ZŠ, MŠ

Pro pedagogické pracovníky pořádáme vzdělávací program plný mezigenerační tématiky, který jsme sestavili na základě našich dlouholetých zkušeností zejména z programu Povídej. Pedagogové mohou absolvováním programu získat znalosti a dovedností potřebných k vytváření a podpoře mezigeneračního sdílení.


Dozví se, jak úspěšně připravit mezigenerační aktivity v prostřední školských zařízení (ZŠ, MŠ, ŠD) i ve spolupracujících seniorských zařízeních (DS, DPS, kluby apod.).

Osobní rozvoj KÁVIČKA S VANDOU

Projekt, který zdarma pomáhá našim dobrovolníkům a spolupracovníkům při tíživých životních situacích. Individuální terapeutické poradenství je realizováno vždy po předchozí dohodě a vše se řídí konkrétními potřebami zúčastněných. Individuální a profesionální přístup je naprostou samozřejmostí.

Kavicka s VANDOU
bottom of page