top of page

O nás

Když se potkávají generace, dějí se zázraky!

 

V Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.

 

Obecně prospěšná společnost Mezi námi šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. Do našich projektů se má možnost zapojit zástupce jakékoliv generace, kterého naše aktivity osloví  a má chuť se přidat. Jsme připraveni jasně a rychle předat informace a zapojit ho do projektů. Vážíme si každého, kdo se k nám připojí a komu není propojování generací lhostejné.

 

Našemu týmu se společně podařilo dosáhnout ve spolupráci s pedagogy, aktivizačními pracovníky a dalšími podporovateli  propracovaný systém mezigeneračních setkávání v hlavních pěti programech.

 

NAŠE POSLÁNÍ:

Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.

Společně stmelujeme generace.

Náš tým

Je plný energie a nadšení a pracuje v souladu s Etickým kodexem Mezi námi o.p.s. Do práce dává nejen zkušenosti a úsilí, ale i své srdce. „Ten umí to a ten zas tohle“, proto každý využívá svých silných stránek, aby se všichni do práce pořád těšili. Protože to, co dělám, se bez radosti prostě dělat nedá! 

Tym Mezi nami.jpg

Mezi námi v médiích

Napsali a natočili o nás.

bottom of page