top of page
  • Petra Ketnerová

Zpravodaj PROSINEC 2019

Vážení spolupracovníci, přátelé a podporovatelé mezigeneračních aktivit,

dovolte mi popřát vám za celý tým Mezi námi krásné a pohodové vánoční svátky a mnoho štěstí a splněných přání v roce 2020.

My Vám můžeme slíbit, že stejně tak, jako letos, se budeme i v tom "kulatém" roce snažit, abychom na tvářích co nejvíce seniorů a dětí vykouzlili úsměv a radost z toho, že si mohou společně užívat své přítomnosti, číst, malovat, tančit, zpívat a sportovat. Prostě být spolu. A všichni, kteří jste se na tom společně s námi podíleli, víte, že to není málo.

Za to vám moc děkujeme a opravdu si toho velmi vážíme. Šťastný nový rok!

Kateřina Jirglová a celý tým Mezi námi, o.p.s.

NAŠE AKTIVITY V ČÍSLECH


Mezi námi podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací. V roce 2019 jsme byli velmi úspěšní, však se sami podívejte níže:


Mezigenerační program POVÍDEJ


Aktuálně děláme radost již ve více než 250 seniorských a školských zařízení. S dětmi a seniory společně tvoříme, zpíváme i tančíme, čteme, vyprávíme, ale také oslavujeme. Nejen, že si náš čas užíváme v radosti a pozitivní náladě, ale snažíme se také o vzdělávání a výchovu nových generací k toleranci, lásce a úctě ke stáří. Během letošního roku proběhlo přes 650 mezigeneračních setkání, v rámci kterých se každý měsíc schází přes 1400 dětí a 1200 seniorů.

Tato setkání se mohla uskutečnit také díky aktivitě a nadšení téměř 400 pracovníků seniorských a školských zařízení.

Ocenění Mezigeneračně, získalo již 26 zařízení.


Mezigenerační program PŘEČTI


Pohádkové babičky a dědečci chodí číst dětem do mateřských a základních škol. Díky nim v roce 2019 více než 2500 dětí mohlo každý týden slyšet vyprávění a pohádky z úst “své” babičky nebo dědečka, kterého znají a mají k němu důvěru. Naši dobrovolníci se pravidelně potkávají na setkáních Klubu pohádkových čtecích babiček a dědečků, kde si navzájem sdílí své zkušenosti a zážitky. Klub má aktuálně 136 členů a působí v Praze, Brně, Olomouci a Plzni.

Tento rok jsme s našimi dobrovolníky, kromě jiného, společně navštívili skanzen Přerov nad Labem, premiéru dokumentu “Ještě nekončíme” a divadelní představení “O líné babičce”.

Mezigenerační program DÍLNY


Mezigenerační kreativní tvoření, při kterém se snažíme přiblížit mezigenerační setkávání veřejnosti. Dílničky připravujeme na různých místech (při sportovních a komunitních akcích, trzích a festivalech).

Letos jsme s pomocí našich pohádkových čtecích babiček a dědečků připravili 34 dílen po celé republice a v našem pohádkovém stanu bylo vždy plno.

Mezigenerační program VZDĚLÁVÁNÍ


Cílem programu je pomáhat všem, kteří se chtějí zapojit do mezigeneračních aktivit. Nabízíme vzdělávací program pro mezigenerační kouče, kterých jsme letos vyškolili 15 a se kterými společně šíříme myšlenku mezigeneračních aktivit v ČR i v rámci EU.

Naším velkým úspěchem bylo uspořádání první Mezinárodní mezigenerační konference, které se zúčastnilo 150 zástupců z 8 evropských zemí. Novinkou byl také workshop dobré praxe v Jihočeském kraji, kdy se sešlo 22 zástupců z 9 mezigeneračních skupin a 6 seminářů pro seniory věnovaných jejich osobnímu rozvoji.


Náš tým MEZI NÁMI


Mezigenerační aktivity nevnímáme jako práci, ale jako poslání, které děláme s láskou a nadšením. V roce 2019 se náš tým rozrostl o další členy, Annu Strnadovou, Evu Hrabinovou, Pavlu Janouškovou, Helenu Lukasovou, Evu Tuháčkovou a Hanu Šmídovou.

Více o našem týmu se dozvíte zde.


...DĚKUJEME, že jste s námi! MEZI NÁMI.

Comments


bottom of page