top of page
  • Obrázek autoraEva Hrabinová

Mezi námi pořádá akreditovaný vzdělávací program!

Za další mezník aktivit Mezi námi lze bez nadsázky označit získání akreditace od MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Právě pro pedagogy a nejen pro ně, jsme připravili vzdělávací program, jenž nese název Problematika mezigeneračního sdílení pro pedagogické pracovníky ZŠ, MŠ. Ve vzdělávacím programu se promítnou veškeré zkušenosti z mezigeneračního sdílení, které jsme získali především v našem programu Povídej. Chceme dále šířit tyto znalosti, abychom objasnili, usnadnili a obohatili práci v této zajímavé problematice, která reflektuje stav ve společnosti a bude stále aktuálnější.


Program Povídej propojuje domovy seniorů s dětmi ze ZŠ a MŠ, vznikají díky němu mezigenerační skupiny, kdy se děti se seniory pravidelně setkávají, povídají si, tvoří spolu, sportují nebo tančí. Děti jsou vždy přívalem energie v seniorských zařízeních a senioři se na ně velmi těší. V současné době realizuje Mezi námi takováto setkávání ve více než 150 domovech a klubech seniorů, po celé České republice.


Sledujte náš web a dozvíte se více informací.

Kommentarer


bottom of page