top of page
  • Petra Ketnerová

Workshop dobré praxe České Budějovice

Ve čtvrtek 3. listopadu na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích připravujeme WORKSHOP DOBRÉ PRAXE. Tímto Vás srdečně zveme k osobnímu setkání pracovníků sociálních a školských zařízení, kde úspěšně probíhá mezigenerační propojování. Workshop dobré praxe vytváří prostor k výměně zkušeností a vzájemné inspiraci podobně smýšlejících lidí zapojených do mezigeneračních programů Povídej nebo Přečti.

Moc se na Vás těšíme v Českých Budějovicích!


Comments


bottom of page