top of page
  • Obrázek autoraEva Hrabinová

Mezinárodní workshop v Lotyšsku

Bouře Sabine svištěla Evropou a mě by ani ve snu nenapadlo vydávat se na cestu čímkoliv, natož letadlem. To však měly v plánu naše neohrožené kolegyně Hanka Šmídová, Katka Jirglová a Helena Lukasová a ,,čtecí babička" Hanka Leicmanová. Vyslankyně Mezi námi, o.p.s. na mezinárodním wokshopu projektu ROCHIL. Jejich letadlo vzlétlo směr Lotyšsko právě v době, kdy v Praze i vrány chodily po zemi. Uklidnila nás až zpráva, že šťastně přistály v Rize. Po jejich návratu jsem poprosila kolegyni Hanku, aby se s námi podělila o zážitky.

Hani, jaký byl důvod vašeho větrného letu do Lotyšska? Mezi námi je zapojena do dalšího evropského vzdělávacího projektu s názvem ROCHIL a právě v Lotyšsku se konalo druhé setkání všech zúčastněných skupin z několika zemí - Rakouska, Polska, Francie a Lotyšska. První setkání ROCHIL proběhlo v Polsku a již jsme o něm dříve referovali.


Můžeš mi přiblížit, co je projekt ROCHIL? ROCHIL je součástí programů Erasmus EU a jeho cílem je vzdělávání a přenos mezigeneračních znalostí v oblastech kultury, zemědělství, historie a řemesel. Což je přesně naše parketa a díky podpoře projektu ROCHIL můžeme s ostatními partnery sdílet naše zkušenosti a navzájem se inspirovat.


Setkání se konalo v hlavním městě Lotyšska, Rize? Je to prý moc krásné město. Ano je, měli jsme možnost prohlédnout si hlavní město poslední den před odletem. Workshop se jinak konal ve městě Malpils, převážně v místním kulturním centru a program byl nabitý k prasknutí. Byly to úžasné čtyři dny.

Přiznám se, zúčasnila jsem se pouze několika půldenních workshopů v Praze. Jak to probíhá ve velkém s mezinárodní účastí? Předpokládám, že jste se domlouvali anglicky. Ano, angličtina byla oficiální jazyk. Ale i ti, kteří tak dobře nerozuměli se neztratili,mohli si nechat tlumočit od kolegů. Dodávalo to ještě přátelštější atmosféru, která nás provázela po celý pobyt.

A průběh setkání? Zkusím stručně přiblížit, i když stručnost asi není na místě :-) První den jsme se nejprve seznámili se všemi účastníky prostřednictvím seznamovacích her. Náš tým si připravil oblíbenou aktivitu z mezigeneračních setkání - Strom života. Dvojice si vzájemně obkreslí a vystřihnou z papíru ruce, napíší na ně své jméno a pak ruce nalepí jako listy koruny stromu. Následovaly prezentace jednotlivých zemí, kde jsme se navzájem seznámili s aktivitami na zadaná témata, které byly realizovány od prvního setkání v Polsku.

Zadaná témata? Co tím myslíš? Projekt ROCHIL nese několik základních témat: kulinářství, příroda, zemědělství, rukodělná výroba a digitalizace podkladů o kulturním dědictví. Každá skupina má vybrané jedno téma, kterému se věnuje podrobněji. Naším tématem je digitalizace. S jejími přínosy a možnostmi nás seznámila Katka v rámci své inspirativní prezentace. Vyzdvihla bych dva hlavní počiny, Dopis vnoučeti a Registr aktivit, který je na našich webových stránkách. O podrobnostech příště :)

Vraťme se zpět k programu... Co se ti nejvíc líbilo? Je těžké vybrat. Líbila se mi exkurze do nedalekého skanzenu, kde jsme měli možnost poznat původní venkovský život a v rámci konaného workshopu si připravili, upekli a následně společně ochutnali tradiční lotyšské pečivo. Zajímavá byla také výstava fotografií z rodinných alb místních obyvatel nazvaná Květiny mého alba a výstava ručně pletených a háčkovaných šatů. A došlo i na tanec při vystoupení lotyšského folklórního souboru. Zrelaxovali jsme v keramické dílně, kde jsme tvořili dle předloh tradičních lotyšských vzorů. Dojemné bylo dopoledne strávené v místní školce, kde si pro nás děti připravily taneční vystoupení a naučily nás pletení náramků a výrobě šperků z plsti. Po té jsme si společně hráli české dětské hry - oblíbeného Peška, kterého jsme nahradili českou tradiční postavičkou Krtečkem, zatancovali si mazurku a skládali puzzle s obrázky historické Prahy.

Měli jste velmi pestrý program, který musel být organizačně náročný. Ano, obrovské díky Livii , koordinátorce lotyšského týmu, která byla hlavním organizátorem setkání. Velkou oporou jí byli studenti z místní školy, kteří nás celým programem provázeli a také dobrovolníci z řad obyvatel městečka Malpils.

Celý workshop se nesl ve znamení předávání zkušeností a vzájemné inspirace. Jaký byl podle tebe náš přínos? Určitě významný. Jako jediná skupina ze všech zúčastněných se dlouhodobě zabýváme spojením dětí a seniorů a přínosy, které toto spojení přináší. Ostatní skupiny jsou zaměřeny více na komunitní a dobrovolnický program, proto je pro ně naše systematická činnost a zkušenosti cenným zdrojem informací. Nebudu přehánět, když řeknu, že jsme se setkali s uznáním naší práce, což nás velmi těší.

Přiblížíš nám závěrem tvé celkové dojmy? Společné setkání bylo velmi inspirativní, jak z pohledu objevování lotyšských tradic a kultury, tak i z pohledu přednášek ostatních projektových partnerů. Úžasný projekt jantarové stezky z Rakouska, polská přednáška o evaluaci s ukázkou kvízu na téma evropské vlajky a erby i francouzské mezigenerační aktivity. Poznali jsme místní obyvatele, kteří jsou velmi milí a pohostinní. Zaujal mě přístup mladé generace, která k tradicím přistupuje aktivně a s pokorou. Byla jsem překvapená a obdivovala soudržnost celé místní komunity a její zájem o odkaz předešlých generací a radost ze sdílení s patřičnou hrdostí. Okouzlili mne nejen lidé, ale i čistá malebná příroda. Jsem vděčná za tuto zkušenost a těším se na příští setkání, které proběhne v květnu v Paříži. Ráda se s vámi podělím o novinky :)


Děkuji a už se také těším na další rozhovor

Comments


bottom of page