top of page

ROCHIL v Praze - Trénink mezigenerační spolupráce pro zástupce zemí EU

Mezinárodní projekt ROCHIL sdružuje několik skupin z evropských států na společných setkáních a předávání kulturního bohatství s mezigenerační tematikou, vždy v jedné ze členských zemí. Nyní se po přestávce v krátké době za sebou uskutečnilo hned několik pandemií odložených setkání. Nedávno se například malá ,,delegace" Mezi námi vrátila z rakouského Poysdorfu, o čemž jsme na těchto stránkách psali ZDE.


V květnu se setkání projektu ROCHIL odehrálo pod taktovkou Mezi námi v Praze. Srdečně jsme přivítali naše partnery z Lotyšska, Rakouska, Polska a Francie. A těšili jsme se, jak jim představíme české kulturní bohatství a mezigenerační aktivity, které pravidelně organizujeme.První den jsme se setkali u společné večeře s výhledem na Prahu a seznámili se nejen navzájem, ale také s naplánovaným programem.


Úterý

Dobrý den, dobrý den dneska máme krásný den…. s veselým rituálem jsme se společně přivítali, děti z lesní třídy mateřské školy Semínko a naši zahraniční hosté před Domovem seniorů Chodov. Tam už na nás čekala výstava fotografií ze společných mezigeneračních aktivit. Na nich naši hosté viděli, jak společně tvoříme, pečeme, vyrábíme a vzájemně komunikujeme při setkáních, ale i na dálku pomocí IT techniky.

Ve velkém sále nás přivítala ředitelka Domova Ilona Veselá, která nás seznámila s aktivitami, které seniorům nabízejí. Naše koordinátorka Helena Lukasová pak vysvětlila, v čem spočívá práce koordinátora mezigeneračních aktivit a jak společně kooperují učitelé, aktivizační pracovníci a koordinátoři. Poté už nás čekalo společné mezigenerační setkání. Děti a senioři se navzájem pozdravili a po společném rituálu a pěkné písničce jsme všichni bubnovali v indiánském rytmu s facilitátorem Petrem Šušorem, děti, senioři i hosté. Návštěvu domova jsme ukončili prohlídkou reminiscenční místnosti.Po aktivním dopoledním programu jsme si vychutnali český oběd a pozvali hosty do našeho mezigeneračního centra na Pankráci. Zde jim pan Háša představil virtuální realitu Kaleido a možnosti digitalizace kulturního dědictví. Zatímco se testovali VR brýle, měli účastníci za úkol poskládat puzzle, zjistit informace o hlavních historických památkách Prahy a vytvořit itinerář společné procházky. Odpoledne jsme se pak vydali na Pražský hrad, odkud jsme se prošli Královskou cestou na Staroměstské náměstí. Vše bylo doplněno informacemi o historii Prahy a její současné kultuře.Středa

Třetí den jsme zahájili společnou návštěvou mateřské školy „Škola hrou“ v městské části Praha 15. Přivítala nás paní ředitelka Ilona Hulínová, která nám ukázala různé novinky v této školce. Nakoukli jsme do jurty, která je na zahradě a nyní slouží jako útočiště pro děti z Ukrajiny. Viděli jsme i velkou zahradu. Jsou zde nejen herní prvky, například pro nácvik logoterapie, ale také ovocné záhony, které si děti vysázely. Ve školce nás paní ředitelka rozdělila do čtyř skupin. Každá skupina mohla vidět různé hry dětí. V naší skupině jsme pozorovali, jak si děti hravou formou procvičují angličtinu a dozvěděly se zajímavosti o historických památkách v Praze.


Z mateřské školy jsme zamířili na radnici Prahy 15, kde nám místostarostka paní Jitka Kolářová představila, jak je konektivita zásadním tématem jejich čtvrti. Dlouhodobě podporují mezigenerační aktivity a velmi rádi s naší organizací spolupracují. Aktuálně připravují veřejné centrum, které bude otevřené pro všechny generace. Po jejím vystoupení zástupci jednotlivých týmů ROCHIL představili své mezigenerační aktivity.

Rozloučili jsme se s paní místostarostou a na radnici zhlédli výstavu fotografií, kterou vytvořila naše koordinátorka Helena Lukasová. Obrázky ukazují naše aktivity, které se realizují ve školských a seniorských zařízeních na území Prahy 15 i speciální program, který jsme vytvořili s nadací Ninin sen a společností LEGO. Z radnice jsme šli do minipivovaru Hostivař. Po výborném obědě nás sládek provedl pivovarem a ukázal, jak se vaří pivo.

Večer třetího dne jsme strávili v Betlémské kapli v centru Prahy, kde ve 14. století žil a přednášel český náboženský reformátor Jan Hus. O jeho dramatickém životě a historii této unikátní kaple nám vyprávěla jedna z našich čtecích babiček, paní Alena Lindaurová, která je zde průvodkyní.Čtvrtek

jsme začali prohlídkou jednoho z nejstarších kostelů v Praze - Stětí svatého Jana Křtitele, kterým nás provedl farář Karol Matlok. Poté jsme navštívili starou historickou kovárnu, kde jsme měli přednášku a ukázku starého řemesla třetím nástupcem rodu kovářů Janem Beranem.

Následovala komentovaná prohlídka Toulcova dvora, který je střediskem ekologické výchovy pro všechny generace. Je to komplex památkově chráněných budov a přírodní areál o rozloze 10 ha, zahrnující sady, pole, louky, lužní les a mokřad. Provedla nás ředitelka MŠ Semínko M. Kapuciánová. Při prohlídce jsme navštívili i lesní třídu dětí “Lesníčků” ze Semínka a dozvěděli jsme se, jak jejich školka funguje.

Odpoledne jsme absolvovali ekologický výukový program Cesta ke chlebu. Praktickou formou jsme se seznámili s tradiční výrobou chleba. Pomocí cepů jsme vymlátili zrno, umleli mouku, zadělali těsto, upekli chleby a nakonec je snědli. Všichni jsme si pochutnali.Závěr dne jsme si užili plavbou po Vltavě lodí Czechie, kde jsme se kochali krásami Prahy. Opět jsme měli možnost obdivovat památky a dozvědět se více o historii Prahy. Na úplný závěr celé několikadenní akce jsme vyhodnotili náš výukový program a rozloučili se.Celé pražské setkání se našim zahraničním hostům líbilo tak, že nám před rozloučením ve stoje zatleskali. Bylo to až dojemné a množství práce a energie, kterou jsme do příprav vložili, se nám bohatě zúročilo. Jsme rádi, že si kolegové z ostatních zemí odnesli krásné vzpomínky a hlavně spoustu inspirace k mezigeneračním aktivitám, se kterými jsme je seznámili. Kateřina JirglováComments


bottom of page