top of page
  • Obrázek autoraMarkéta Šatalíková

ROCHIL - evropská spolupráce v rámci Erasmu+

Spolupráce s našimi zahraničními kolegy z Polska, Rakouska, Lotyšska a Francie v rámci mezinárodního projektu ROCHIL je stále aktuální! Naše 3. společné setkání proběhlo v posledním dubnovém týdnu na půdě obzvláště plodné - ve vinařské oblasti Dolního Rakouska, v malebné obci Poysdorf. Smyslem naší společné mezinárodní práce je mezigenerační předávání kulturního dědictví, hodnot a tradic.


Naši rakouští přátelé zajistili zajímavý a pestrý program, který nám dal možnost zažít a blíže poznat životní styl a hodnoty místních vinařů, ovocnářů a zemědělců obecně. Význam půdy a zemědělství je pro danou oblast zásadní a proto je velice důležité toto předávat mladším generacím.


V Poysdorfu nám ukázali skvělé příklady, jak takové mezigenerační přenosy fungují a to obousměrně. Ve vyhlášené rodinné ovocnářské školce Schreiber se nám celé odpoledne věnoval nejmladší z rodu Schreiberů, který přebírá štafetu od svého otce a všechny ohromil svými znalostmi a zkušenostmi. Věřili byste, s jakou láskou a respektem k přírodě se dá hovořit o kompostu a kompostování? Anebo že se ovocné stromky různě a pestře roubují, aby byly odolnější? Další mladý zemědělec nás provedl rozsáhlým vinařstvím, které spolu s bratrem postupně přebírá od svého otce. I on nám zapáleně líčil postupy a způsoby při pěstování vinné révy.


V životě místních obyvatel má významnou roli folklor a my měli možnost jej prožít na vlastní kůži a všemi smysly. Oko se potěšilo přehlídkou tradičních dirndlů a vyhlášená tvůrkyně těchto krojů nám dala nahlédnout pod pokličku výroby i historie. Tělo nám zaměstnali fantastičtí tanečníci, kteří nás zapojili do svého vystoupení a trpělivě nás učili taneční kroky. A samozřejmě chuťové pohárky, ty byly zaměstnány naplno. Pod vedením starousedlíků jsme si společnými silami připravili tříchodové menu. Víte, jak báječný dezert se dá připravit na okapní rouře?!


Největší tradici má v této oblasti vinařství. Společně jsme navštívili množství sklípků a dozvěděli se, jak probíhá současný proces zpracování hroznů, výroby vína a jeho skladování a také jak probíhal dříve. Zaujala nás i architektura místních sklípků, která využívá kvalitu místní půdy a profil krajiny. Nechyběla ani ochutnávka místních vín.


Jako velice originální vidíme způsob, jak přiblížili Poysdorfští znalosti o vinařství mladším generacím - pomocí tématické únikové hry Wine and Crime, která probíhá v historickém sklípku s původním vybavením.


V průběhu našeho pobytu jsme nevynechali návštěvu Vídně a komentovanou prohlídku pamětihodností spojených s vinařskou oblastí Weinviertel.


Pobyt v Poysdorfu jsme uzavřeli projížďkou na traktorech kolem vinohradů, polí, sadů a sklípků, které jsme během týdne navštívili. Kopcovitý terén dal vyniknout rozmanitosti plodin a produktů, pro které je tato oblast výjimečná. Domů přivážíme velké množství zážitků, recepty a ukázky, jak roubovat stromy či ušít kroj i další poznatky.

Commenti


bottom of page