top of page
  • Anna Strnadová

Program Přečti - setkání pedagogů

Ruku v ruce s počtem dobrovolníků zapojených do programu Přečti roste i počet mateřských škol, do kterých senioři chodí číst. I proto jsme se rozhodli uspořádat v Knihovně Václava Havla historicky první setkání pedagogů, kteří mají ve svých školkách pohádkové čtecí babičky a dědečky.


Jsme velmi rádi, že i přes složitou situaci posledních dní některé paní ředitelky a učitelky dorazily a setkání proběhlo. Kromě představení dalších programů, do kterých se mohou se školkou zapojit, došlo také na velmi cennou diskusi a sdílení zkušeností právě z jejich školek. Velmi si ceníme jejich zpětné vazby na čtení seniorů a podnětů k potenciálnímu dalšímu posunutí programu.


Do budoucna plánujeme další schůzky podobného typu, na našich webových stránkách vás budeme informovat.Commenti


bottom of page