top of page
  • Obrázek autoraKateřina Jirglová

Partnerství Nadace PPF a Mezi námi

Máme velkou radost z letošní spolupráce s Nadací PPF, která tak společně s námi podporuje setkávání lidí všech generací.


Nadace PPF byla založena na podzim roku 2019 s cílem pomáhat těm, kteří svůj talent a úsilí věnují rozvoji české společnosti, spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její větší otevřenost a své projekty realizují v mezinárodním kontextu.


A jsme velmi rádi, že se v roce 2023 rozhodla podpořit i mezigenerační aktivity dětí a seniorů. Díky její podpoře tak můžeme zajistit podstatné kvantitativní navýšení počtu zapojených seniorských a školských zařízení do mezigeneračních komunitních aktivit programu Povídej. A to po celé České republice. Zapojíme i další dobrovolníky, pohádkové čtecí babičky a dědečky v městech, kde program Přečti dosud nebyl.


Mezigenerační aktivity mají obecně pozitivní dopad na posilování místa seniorů v současné společnosti. Předškolní a mladší školní děti se učí úctě, respektu a lásce ke starším kamarádům. Ve svém důsledku programy pravidelných mezigeneračních

aktivit posilují stabilní mezigenerační vztahy a spolupráci v rodině, komunitě a ovlivňují i rodiče či blízké osoby účastníků.


A také v rámci nich přirozeně dochází k přenosu toho, co je pro nás a naši zemi nejpodstatnější - tradic, zvyků a kulturního bohatství z generace na generaci.A proč se nás rozhodla Nadace PPF podpořit?

  • setkávání a propojování generací – zejména té nejmladší s tou nejstarší – je prospěšné jak pro seniory, kterým přináší do života radost, sociální kontakt a smysluplnou činnost, tak pro děti, kterým rozšiřuje obzory, nabízí jiný pohled na život a učí je, že stáří je přirozenou součástí života

  • z kontaktů mezi seniory a dětmi benefituje i společnost jako celek, protože hrají pozitivní roli v předávání zkušeností, životní moudrosti a v udržování mezigenerační kontinuity

  • nadační podpora umožní společnosti Mezi námi rozšířit aktivity do všech krajů ČR, tedy i do regionů, kde zatím působila jen v omezené míře


Vzájemné spolupráce si velice vážíme a děkujeme ♥️

留言


bottom of page