top of page
  • Petra Ketnerová

Online vzdělávací program

Březen se v Mezi námi nesl v duchu vzdělávání - akreditovaný vzdělávací program


Webináře pro pedagogy v rámci DVPP jsme připravili na témata z oblasti mezigeneračních vztahů.


Prodlužuje se období závěrečné etapy života, délka seniorského věku, proto se toto období pro člověka stává jeho významnou částí. Aby se neprohlubovaly mezery mezi generacemi, je nutné hledat společné cesty a prostory, jak spolu trávit čas a mít možnost si vzájemně naslouchat. Na význam takového mezigeneračního sdílení, ať už se jedná o rodinné prostředí, anebo prostředí seniorských zařízení, kde toto sdílení můžeme podporovat, poukazujeme právě v našem programu.


Mimo výše zmíněné, program obsahuje vymezení pojmů stáří, senior v různém prostředí, seniorské zařízení, sociální role mezigeneračních účastníků, význam, vliv vzájemného působení, mezigenerační učení. Program zahrnuje i praktickou část, která účastníka obohatí znalostmi potřebných pro vytvoření a úspěšné vedení mezigeneračního sdílení.


Prvního vzdělávacího programu se zúčastnilo devět pedagogů jak z Prahy, tak regionů, převážně z mateřských škol. Účastnice byly z našich zapojených skupin, což přineslo výzvu pro nás lektorky, jak tyto zkušené praktičky ještě v mezigeneračním tématu více obohatit. Obavy se však záhy rozplynuli, díky aktivnímu a otevřenému přístupu jednotlivých účastnic. Čilé diskuse a výměna zkušeností nastaly již při teoretické části, a tak závěrečná část, ta praktická, už byla jen vyvrcholením příjemně stráveného času nad mezigenerační problematikou ve skvělé společnosti. Už teď se těšíme na další!

Vypsali jsme čtyři termíny pro online vzdělávací program, doufáme, že je budeme moci uskutečnit.

Stále se můžete přihlásit v odkazu ZDE


コメント


bottom of page