top of page

Mezinárodní mezigenerační konference

Na začátku června 2019 se pod záštitou Mezi námi, o.p.s. uskutečnila PRVNÍ MEZINÁRODNÍ

MEZIGENERAČNÍ KONFERENCE, jejímž hlavním tématem byl mezigenerační dialog napříč evropskými zeměmi.


Tato akce byla realizována v rámci projektu Inovativní vzdělávání v oblasti mezigenerační spolupráce (více na www.intergenerational.eu) a my jsme pyšní na to, že jsme mohli více než stovce posluchačů představit náš dvouletý mezigenerační projekt. A nejen to. Pozvání přijali 4 významní hosté a přednášející z České republiky, Německa, Polska a Maďarska. Své know how v oblasti propojování generací představili také projektoví partneři z Německa, Polska, Francie a Slovinska.

Sdílely se zkušenosti, nápady a názory všech, kteří se jakýmkoliv způsobem angažují ve spolupráci a podpoře seniorů, dětí, ale i ostatních generací.

Zde je malá rekapitulace zásadních příspěvků:

  • Prof. Dr. Irmgard Schroll-Decker, významná profesorka z Fakulty aplikovaných a sociálních věd v německém Regensburgu, zahájila konferenci svým velmi zajímavým příspěvkem na téma Mezigenerační vzdělávání a učení, kde zdůraznila jeho základní principy a přínosy.

  • Juan Daniel Goncalves, Obchodní a marketingový ředitel spol. D-TAG – nezávislého poskytovatele analytických řešení pro sociální média představil posluchačům své zkušenosti týkající se vlivu, dopadu a možného využití sociálních médií na mezigenerační spolupráci.

  • Anna Turska, Výkonná ředitelka spol. Froebel.pl předvedla praktickou ukázku inovativního vzdělávání založeném na pedagogickém konceptu Friedricha Froebela. Froebel.pl. je skupina pedagogů, akademiků, ředitelů mateřských a základních škol vysoce podporující rozvoj potenciálu dětí.

  • Ivo Rašín, Zakladatel a předseda správní rady Služeb a školení MB, z.ú. poskytnul podnětné informace o výhodách a reálných dopadech mezigeneračních aktivit na seniory a děti (mládež). Popsal aktuální stav mezigenerační politiky v ČR a jasně deklaroval, že mezigenerační vztahy jsou záležitostí nás všech na národní i mezinárodní úrovni a je potřeba je nadále podporovat a rozvíjet.

  • Jako své „best practice“ představily organizace Mezi námi, o.p.s. svůj pohádkový čtecí klub, francouzská asociace M3Cube počítačové kurzy pro seniory a aktivitu „Treasure hunt“, německá organizace VHS různorodé mezigenerační aktivity z oblasti kultury a historie, polská organizace IRZL městské hry a slovinská organizace MOCIS své multigenerační centrum.

Konkrétní výstupy můžete shlédnout ZDE.


Díky skvělým ohlasům a pozitivnímu přijetí celé konference se už nyní můžete těšit na podobné aktivity v budoucnu!Comments


bottom of page