top of page
  • Obrázek autoraEva Hrabinová

Dopis vnoučeti

Je potěšující, že zachování  hezkých mezigeneračních vztahů leží na srdci mnohým z nás. Činnost v Mezi námi se prolíná i s jinými projekty a organizacemi, které s námi mají obdobný cíl i zápal a my s nimi rádi spolupracujeme.

Dopolední program probíhal v Knihovně Václava Havla

Příkladem je i naše účast na Mezinárodní konferenci Dopis vnoučeti, kterou organizuje, v rámci projektu SenSen (Senzační senioři), Nadace Charty 77 a jejich Národní kronika. Konference, konající se 21.10.2019 v Praze v prostorách Knihovny Václava Havla a Polského institutu, byla shrnutím dosavadních výsledků celého projektu Dopis vnoučeti, jehož iniciátorkou je psycholožka  Elzbieta Dryll z Varšavské univerzity. Ta se rozhodla zjistit, jaký vzkaz chtějí evropští senioři předat nejmladší generaci. Ve spolupráci se Sonjou Ehret z Gerontologického institutu na Univerzitě Heidelberg oslovily desítky seniorů po celém Polsku a Německu a požádaly je, aby napsali dopis reálnému či imaginárnímu vnoučeti. Senioři poté vyplnili dotazníky o kvalitě života a následně autorky projektu tyto materiály analyzovaly. Zajímalo je, zda senioři v Polsku a v Německu mají podobné pocity či zkušenosti.


Především zásluhou novinářky a historičky Judity Matyášové z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, členky výzkumného týmu Dopis vnoučeti a odborné garantky v České republice se počátkem roku 2019 projekt rozběhl i u nás.


Dopis vnoučeti velmi zaujal naši koordinátorku projektu Přečti Evu Menčíkovou, která oslovila seniory z našeho Klubu pohádkových čtecích babiček a dědečků s prosbou o napsání dopisů. Díky jejímu nadšení a trpělivosti se podařilo shromáždit celkem 15 dopisů, v nichž se sešly neskutečné příběhy i krásná jednoduchá poselství se vzkazy do budoucnosti. Většina autorů těchto dopisů z našeho Klubu se také zúčastnila dopolední - neveřejné části Mezinárodní konferenci a jedna z našich babiček měla i možnost svůj dopis přečíst. A nejen to! S paní Marií Haisovou byl natočen rozhovor pro Českou televizi, jehož záznam můžete shlédnout zde.


Na konferenci vystoupila psycholožka Elzbieta Dryll, gerontoložka Sonja Ehret, novinářka Judita Matyášová a za projekt SenSen Lucie Nekvasilová, která celou konferenci také moderovala. Přítomni byli mj. i studenti gymnázia Jana Keplera a gymnázia Přírodní škola, kteří se aktivně zapojili do debat.

Večerní program obohatila svou přednáškou socioložka z Krakovské univerzity Urszula Tokarska a následná bohatá diskuze byla společným shrnutím výsledků výzkumu o vzájemném vnímání různých generací a možnostech společného dialogu.

Účastníci Konference z řad Mezi námi

Comments


bottom of page