top of page
  • Obrázek autoraKateřina Jirglová

1. místo pro Mezi námi v Ceně Rady vlády pro seniory


V rámci svých aktivit oceňuje Rada vlády pro seniory a stárnutí populace pravidelně osobnosti, organizace a další subjekty za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří. Nominace na ocenění předkládají členky a členové Rady a vyhodnocuje je porota složená ze zástupců Rady a Ministerstva práce a sociálních věcí.


Tým Mezi námi získal 1. místo v kategorii kolektiv/ projekt za rok 2023!
Cenu jsme převzali z rukou ministra práce a sociálních věcí, pana Mariana Jurečky 12. října 2023 na Fóru rodinné politiky v Hradci Králové.


Toto výjimečné ocenění týmu koordinátorů mezigeneračních aktivit Mezi námi je pro nás obrovským uznáním a velkou motivací pro naši další práci. Je to ocenění práce celého kolektivu a jsme na ně patřičně hrdí. Je to ocenění našich koordinátorů, ale i našich podporovatelů a spolupracovníků v domovech seniorů, mateřských a základních školách a v neposlední řadě i našich dobrovolníků. Ti všichni s námi při mezigeneračních aktivitách spolupracují.


Mezi námi letos v listopadu slaví 10 let. Za tu dobu jsme se z první propojené školky a domova seniorů rozšířili do všech krajů České republiky a díky nám se setkává každý rok více než 14 000 seniorů a dětí z více než 400 školských a seniorských institucí. Podporujeme také dobrovolnictví seniorů. Víte, že naše pohádkové babičky a dědečci přečetli dětem více než 20 000 pohádek?


To vše by nešlo bez všech mých kolegů a kolegyň kteří v různých městech pomáhají šířit mezigenerační myšlenky a vize Mezi námi. Je mi obrovskou ctí být v čele týmu tak úžasných lidí, kteří stále vymýšlí cesty, jak propojovat generace. Ocenění vnímám jako uznání, že naše práce má smysl.Děkuji


Ing. Kateřina Jirglová

ředitelka Mezi námi, o.p.s.


Comentarios


bottom of page