Povídej

MŠ Matěchova a DS Braník (Praha 4)

Propojení dětí a seniorů v této skupince proběhlo tak přirozeně, jako kdyby školka mezi babičky chodila již pár let. Každé setkání je vždy jiné, ale v jedné věci se nikdy neliší: všichni se na sebe vždy velice těší a při příchodu se objímají.
Mezigenerační setkání jsou pořádána s finanční podporou městské části Praha 4.