Povídej

MŠ Magnetka a DS Atrium (Liberec)

Překrásné spojení dvou věkově rozdílných skupin se nám podařilo vytvořit v Liberci. Tato skupinka je specifická, neboť se jí účastní velmi maličké děti. Co nás ovšem těší nejvíce, je obrovský zájem o mezigenerační setkání z řad dětí, jejich rodičů i seniorů. První setkání se setkalo s tak velkým ohlasem, že se zde budou setkání účastnit dvě skupiny dětí z MŠ Magnetka.
Máme velikou radost, že jsme pomohli nejen k rozšíření nových obzorů, ale zároveň i k vytvoření nových krásných mezigeneračních vazeb.
Projekt mezigeneračních setkání je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.