Povídej

MŠ Křejpského a DS Háje (Praha 11)

… a po několika měsících: DS Háje a MŠ Křejpského je opravdu má srdeční záležitost. Jsou to dvě zařízení, která do sebe zapadla jako puzzle.
Setkání jsou radostí pro všechny přítomné, plná smíchu a dojemných chvil. Došlo k navázání trvalých vazeb mezi seniory, dětmi, ale i personálem. Panuje zde rodinná atmosféra, kterou nelze popsat slovy.
A co bych řekla závěrem: má nejmladší dcera, která již chodí do školy, jejíž budova sídlí naproti DS a už se neúčastní projektu nedávno přišla domů a povídá: „Mamko, nemohla bych jít zase za babičkama? Moc mi chybí společná setkání.“
A tak jsem ji uvolnila na jedno dopoledne ze školy. Byla opravdu šťastná.
                                                                                                                  koordinátorka Andulka
4. května 2017
Mezigenerační setkání jsou pořádána s finanční podporou městské části Praha 11.