Povídej

Čtecí babičky a dědečkové ve školkách

V rámci mezigeneračního setkávání čtecího seniora a dětí v mateřské škole je cílem naučit děti k úctě ke stáří, umění naslouchat, rozvíjení jejich fantazie a v neposlední řadě pokus o jejich chvilkové zklidnění.

A co čtecí senioři? Jaké jsou jejich motivy k docházení do školek?

Zapojením seniorů do projektu bychom rádi předcházeli jejich pocitu vyčlenění ze společnosti nebo bychom rádi jen zúročili jejich volný čas, dovednosti a ochotu. Chceme aby se cítili být potřební, proto je čtení pravidelné, každý týden. Díky pravidelnosti vznikají mezi dětmi a seniory nádherné vazby, vzájemně se na sebe všichni těší.

Naše čtecí babičky a dědečky si snažíme hýčkat neboť jejich dobrovolnické práci se věnují s maximální zodpovědností.

Z tohoto důvodu jsme založili Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků ve kterém se čtecí senioři potkávají a mají zde možnost sdílet své zážitky, předávat si inspirace a vzájemně se motivovat. V rámci klubu pořádáme Kurzy techniky správného čtení dětem stejně tak jako přednášky na různá témata. Celý projekt Přečti je pilotní a nám dělá nesmírnou radost, že se shledal s velkým ohlasem jak u seniorů,  u dětí, zaměstnanců mateřských škol, ale i u rodičů.

CO TO ZNAMENÁ?

  • jednou týdně docházet do mateřské školy předčítat dětem pohádku na 30-40 minut

CO MI TO PŘINESE?

  • radost z toho, že mohu dětem věnovat kousek sebe
  • nové přátele z Klubu pohádkových čtecích seniorů
  • možnost vzájemného sdílení knížek, zážitků, inspirací a další klubové výhody

CO JE K TOMU POTŘEBA?

  • chuť a radost číst
  • prohlášení o zdravotní způsobilosti
  • výpis z rejstříku trestů

KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT