O nás

Podporujeme setkávání lidí všech generací

Podporujeme setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové.

Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy.

Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii.


Propojujeme generace malých  dětí a seniorů z domovů důchodců a také ty, kteří se chtějí podílet na naší činnosti.

 • Naším cílem je zprostředkovávat předávání zkušeností seniorů dětem a dospělým.
 • Považujeme za důležité, aby se ti nejmladší učili úctě a respektu ke stáří.
 • Chceme, aby senioři mohli čerpat energii z radosti a živelnosti těch nejmladších.
 • Vítáme všechny iniciativy, přímou účast i materiální či finanční podporu ze strany sociálně
  zodpovědných firem, podnikatelů, skupin či jednotlivců.
 • Vítáme nové názory, podněty a inspiraci, vše, co může napomoci k lepší kvalitě života seniorů, dětí, dospělých v produktivním věku a k jejich vzájemnému respektu a naslouchání.

Co chceme

 • radost ze života
 • úctu a respekt
 • dobrovolnictví
 • nadšení a důvěru
 • partnerství
 • setkání, vztahy, nadšení a aktivitu

Co nechceme

 • nutit lidi dělat, co nechtějí
 • dělat jen vánoční besídky
 • dodávat jen vybavení a peníze
 • vydělávat na činnosti

Aktuality

Pro pravidelná setkání seniorů a dětí hledáme koordinátory (Praha) a spolupracovníky (regiony).

Setkání probíhají obvykle 1x za 3-4 týdny v dopoledních hodinách, kromě letních prázdnin.

Úkolem je připravit jednotlivá setkání, následně se jich aktivně účastnit, povzbuzovat vzájemnou spolupráci dětí a seniorů a zdokumentovat společné chvíle.

Více informací získáte na:

simona@mezi-nami.cz

603 269 464

Dne 15.6.2017 se sešel již po čtvrté náš Klub pohádkových čtecích seniorů, tentokrát v krásných prostorách společenského sálu Nuselské radnice. Sešlo se na pět a dvacet babiček a dědečků, kteří pravidelně jednou týdně docházejí číst dětem do mateřských škol pohádky. Po vřelém uvítání radními Prahy 4 následovala sprška vzájemného sdílení zážitků a motivací z kterých máme upřímnou radost.
Setkání se zúčastnila také studentka Univerzity Karlovy, Kateřina Banýrová, která bude psát na téma našich čtecích seniorů bakalářskou práci. Její postřeh z celého setkání si můžete přečíst právě teď….

Zdravím,

jsem studentkou Univerzity Karlovy oboru Andragogika a personální řízení. V příštím roce mě čeká psaní bakalářské práce, a proto jsem nedávno začala pátrat po tématu, kterému bych se ráda věnovala. Možností bylo opravdu mnoho, ale nakonec zvítězilo mezigenerační setkávání. Výběr tématu mě posléze přivedl ke společnosti Mezi námi a projektu Přečti, kde „čtecí babičky a dědečkové“ dochází za dětmi do mateřských škol předčítat a vyprávět pohádky. Součástí tohoto programu jsou i společná setkání účastníků a organizátorů, a právě o tom červnovém setkání bych Vám ráda poreferovala.

Celá akce byla zahájena milými slovy organizátorek a zástupců městské části Prahy 4, která projekt dlouhodobě podporuje. Následovalo slavnostní uvítání nových členů a předání certifikátů za absolvování rozvojového kurzu za potlesku všech zúčastněných. Pro mě nejzajímavější částí bylo sdílení zážitků a zkušeností ze školek, kdy se, k mému překvapení, nikdo nebál chopit slova, a tak docházelo k zajímavým výměnám tipů, triků a nápadů. Co považuji za nezbytné vyzdvihnout, je, dle mého názoru, precizní mluvený projev všech seniorů. Na závěr setkání si pro „čtecí babičky a dědečky“ připravily děti z mateřské školy jako překvapení několik krátkých vystoupení. Zatímco děti tančily, zpívaly a recitovaly, já chvílemi sledovala „babičky a dědečky“. Stěží bych hledala někoho, kdo neměl úsměv na tváři. A v takto přátelském duchu se neslo celé setkání. Poměrně dlouho jsem přemýšlela, jak bych tu atmosféru popsala. Nakonec mi bude stačit jeden přívlastek, který, doufám, hovoří jasně – rodinná.

Závěrem bych chtěla říci, že přestože mě za dítě považují už jen mí rodiče, ráda si přijdu „čtecí babičku“ nebo „čtecího dědečka“ poslechnout. Mockrát děkuji paní Kateřině Karbanové a paní Lindě Obrtelové za pozvání.

Kateřina Banýrová

 

Kdo jsme

Mezi námi

Linda Obrtelová

Ředitelka

Mezi námi, o.p.s., je vyústěním mé dosavadní profesní cesty, mého vzdělání a osobního přístupu k životu. Mám velké štěstí, že se mi povedlo potkat ve správný čas správné lidi, kteří vidí věci podobně jako já. Dohromady jsme založili tuto iniciativu, vdechli jí život a ovlivňujeme její další růst. Těší mě dávat dohromady lidi, umožnit a pomoci jim naplnit jejich čas novými podněty a emocemi. Z našeho života je stále více vytěsňováno sdílení společných chvil různými generacemi.

Proto, máte-li chuť dělat něco jinak a možná to i děláte, budeme rádi, pokud se přidáte a budete Mezi námi. Důležité přitom je dělat věci v rovnováze, být partnery - každý by měl do toho dát to, co se zpětně stane přínosem pro jeho vnitřní spokojenost nebo osobnostní vývoj.

Správní rada

Tomáš Jirgl

Zakladatel

Nápad, že i já bych mohl přispět k propojování generací, jsem dostal při jednom putování po Orlických horách. Další inspirací pro mě byla paní ředitelka školky PampeLiška ve Strašnicích, kam chodí mí dva synové a kde obdobné aktivity již probíhají. Dali jsme dohromady partu fajn lidí, kteří se na rozvoji naší společnosti podílejí tak, jak jim to nejlépe vyhovuje: řízením chodu společnosti, finančními prostředky, organizováním akcí nebo šířením našich myšlenek a nápadů. Budu rád, když se i vy rozhodnete být Mezi námi nebo když u nás najdete inspiraci k obdobným aktivitám.

Vladimír Staňura

Budu mít radost, když přineseme radost...

Pavel Šiška

Dozorčí rada

Všichni členové správní a dozorčí rady pracují pro organizaci bez nároku na honorář.

Ivan Egyed

Koordinátoři

Andulka Bízková

Koordinátorka

,
Je úžasné pozorovat tak rozdílné generace, které mají tolik společného. Vzájemná úcta a pokora je cesta k tomu, abychom si všichni porozuměli.  

Veronika Jeriová

Koordinátorka

,
Ráda bych dělala něco užitečného, kde uvidím hned výsledek, někomu pomůžu a udělám radost. Něco vytvářet, pocit užitečnosti, okamžitá zpětná vazba v rámci setkávání,....vidět tu radost...To je pro mne největší motivací pro další práci.

Kateřina Karbanová

Koordinátorka

,
Chvíle, při kterých pomohu zažehnout v očích dětí a seniorů jiskry radosti, jsou pro mne nesmírným osobním přínosem a zároveň povzbuzením k další práci.

Simona Luczyová

Koordinátorka

,
Mám ráda práci, která má smysl, opodstatnění a které mohu beztrestně věnovat svou energii, nadšení a srdce.

Dále s námi spolupracují

Veronika Rose

Fotografka

Focení mi dává možnost zachytit spoustu jedinečných momentů, je to způsob, jak ukázat věci tak, jak je vnímám já. Při mezigeneračních setkáváních dětí a seniorů je hodně takových chvil a dávají radost i těm, kteří taková setkání podporují. Jsem ráda, že mohu být při tom a tyto okamžiky zachytit. Jsem ráda Mezi námi.

Hana Staňurová

Účetní

Je to velká výzva dělat s lidmi, kteří nemyslí jenom na sebe. Všichni totiž jednou budeme staří a třeba to také budeme moci ocenit

Markéta Novotná

Poradce pro sociální sítě

Mam ráda digitální svět a sociální sítě a možnost pomoci dobré věci tím, co umím, je nádherným spojením, které si v Mezi námi opravdu užívám.